Phim Hồng Kông

Phim Thôi Thủ  - Pushing Hands (1991) HD Thôi Thủ Pushing Hands 1991 | Vietsub
Phim Nợ Máu Trả Máu - A Bloody Fight (1988) HD Nợ Máu Trả Máu A Bloody Fight 1988 | Vietsub
Phim Cám Dỗ Khó Cưỡng 2 - Temptation summary 2 (1991) Full HD Cám Dỗ Khó Cưỡng 2 Temptation summary 2 1991 | Vietsub
Phim Cám Dỗ Khó Cưỡng 1  - Temptation Summary (1990) HD Cám Dỗ Khó Cưỡng 1 Temptation Summary 1990 | Vietsub
Phim Điều Khó Tin  - Utopians (2015) HD Điều Khó Tin Utopians 2015 | Vietsub
Phim Cô Gái Chi luo kuang hua - Chi luo kuang hua (1994) Full HD Cô Gái Chi luo kuang hua Chi luo kuang hua 1994 | Vietsub
Phim Bệnh Viện Hạnh Lâm  - Hospital (2020) Full HD Bệnh Viện Hạnh Lâm Hospital 2020 | Vietsub
Phim Sóng Dữ 2 - Shock Wave 2 (2020) Full HD Sóng Dữ 2 Shock Wave 2 2020 | Vietsub
Phim Sự Nổi Loạn  - Anger (1982) HD Sự Nổi Loạn Anger 1982 | Vietsub
Phim Người Đẹp Trốn Chạy  - Nessun Dorma (2006) Full HD Người Đẹp Trốn Chạy Nessun Dorma 2006 | Vietsub
Phim Giang Hồ Lãng Tử - Angry Ranger (1991) Full HD Giang Hồ Lãng Tử Angry Ranger 1991 | Vietsub
Phim Con Ma Cờ Bạc - Money Maker  (1991) Full HD Con Ma Cờ Bạc Money Maker 1991 | Vietsub
Phim Đuổi Cùng Giết Tận - Run and Kill (1993) Full HD Đuổi Cùng Giết Tận Run and Kill 1993 | Vietsub
Phim Mãn Thanh Thập Đại Khốc Hình 1 - A Chinese Torture Chamber Story 1 (1994) Full HD Mãn Thanh Thập Đại Khốc Hình 1 A Chinese Torture Chamber Story 1 1994 | Vietsub
Phim Lang Tâm Như Thiết  - Remains of a Woman (1995) Full HD Lang Tâm Như Thiết Remains of a Woman 1995 | Vietsub
Phim Góc Tối Hồng Kông - Girls Without Tomorrow (1992) Full HD Góc Tối Hồng Kông Girls Without Tomorrow 1992 | Vietsub
Phim Chuyến Du Lịch Ma Ám  - Forced Nightmare (1992) Full HD Chuyến Du Lịch Ma Ám Forced Nightmare 1992 | Vietsub
Phim Bầy Cừu Tuyệt Vọng - A Lamb in Despair (1999) Full HD Bầy Cừu Tuyệt Vọng A Lamb in Despair 1999 | Vietsub
Phim Thiện Ác Phân Tranh - Exodus from Afar  (1998) Full HD Thiện Ác Phân Tranh Exodus from Afar 1998 | Vietsub
Phim Thiên Thần Sa Đọa 2- Kẻ Biến Thái - Raped By An Angel 2: The Uniform Fan (1992) Full HD Thiên Thần Sa Đọa 2- Kẻ Biến Thái Raped By An Angel 2: The Uniform Fan 1992 | Vietsub
Phim Ngọn Lửa Đại Dương - Ocean Flame (2008) Full HD Ngọn Lửa Đại Dương Ocean Flame 2008 | Vietsub
Phim Bào Thai Quỷ - Devil Fetus 2 (1994) Full HD Bào Thai Quỷ Devil Fetus 2 1994 | Vietsub
Phim Trường Học Côn Đồ - School on Fire (1988) Full HD Trường Học Côn Đồ School on Fire 1988 | Vietsub
Phim Trái Chín Thì Hái - The Fruit Is Swelling (1997) Full HD Trái Chín Thì Hái The Fruit Is Swelling 1997 | Vietsub
12345Cuối